026 3340498

Secretariaat

Dinsdagavond

19.30- 22.00

Nieuwsbrief Oktober 2020

Nieuwsbrief Oktober 2020

Facebook
Twitter
LinkedIn

Beste leden,

Helaas zijn de Herhalingslessen tijdelijk gestopt door de genomen verdergaandeCoronamaatregelen.
Wij willen jullie graag van de nieuwe maarregelen op het gebied van de EHBO- en Reanimatie Coronaregels op de hoogte houden middels dit bericht.
Doe voorzichtig en blijf gezond allemaal. Tot ziens!
Met vriendelijke groeten,

Reanimatie

De richtlijnen zijn als volgt (https://www.reanimatieraad.nl/nieuws/alle-reanimaties-buiten-het-ziekenhuis-volgens-covid-19-richtlijn/)

Voor ons betekent dit onder andere:

  • beoordeel de ademhaling door alleen naar de borstkas te kijken, open de luchtweg niet,
  • dek de mond en neus van het slachtoffer losjes af (doek of shawl) en geef GEEN beademingen, WEL borstcompressies,
  • sluit de AED aan zo gauw deze beschikbaar is.
  • Ook staat er dat, mocht je als hulpverlener tot een risicogroep behoren, het verstandig is dat je niet aan de reanimatie zelf deelneemt.

EHBO

Daarnaast:
– zorg dat je zoveel mogelijk schone handen hebt als je aan de hulpverlening begint
– draag handschoenen en bij voorkeur een mondmasker
– Wees alert op Coronasignalen: hoesten, kortademig, koorts etc.
– indien mogelijk, laat het slachtoffer zichzelf helpen en instrueer daarbij (1,5 meterrichtlijn). Houdt ook anderen op afstand.
– Is hulp op afstand niet mogelijk, beperk de nabijheid tot het slachtoffer tot zo min mogelijk BHVers
– blijf zoveel mogelijk uit de ademlucht van het slachtoffer.
– gooi gebruikte middelen na afloop onmiddellijk weg of laat deze goed ontsmetten
– was na afloop je handen goed

Ander nieuws

Scroll naar boven